Hakkımızda

Arabuluculuk Derneği, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin akabinde 2014 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’nin ilk arabuluculuk derneklerinden biridir. Dernek merkezi Bereketzade Mah. Büyükhendek Cad. Kule İş Merkezi No:15 Kat:6 D:36 Galata / Beyoğlu / İstanbul’da bulunmaktadır.

Derneğin amacı şunlardır;

  • Arabuluculuk çözüm yolunu kamuoyuna etkili bir biçimde aktarmak,
  • Arabuluculuk konusunda seminer, program ve eğitimler düzenlemek,
  • Ulusal veya Uluslararası Arabulucular ile ilişki oluşturmak, oluşturulan ilişkileri güçlendirmek,
  • Arabulucular arasında bilgi alışverişinde bulunmak,
  • Başta Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı olmak üzere her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa hareket etmek ve gözlemlerini paylaşmak,
  • Arabuluculuk meslek etik ve kurallarının gelişmesine katkıda bulunmak, Arabulucuların haklarını korumak,
  • Arabuluculuk veya Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yolları için oluşturulan dernekler olmak üzere her türlü dernek ile iyi ilişkiler kurmak,
  • Arabuluculuk faaliyetinin geliştirilmesi ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü çalışma ve organizasyonu yapmak,
  • Arabuluculuk eğitimi için başta üniversiteler, enstitüler olmak üzere her türlü eğitim kurumu ile ortaklaşa ve işbirliğinde hareket etmek,
  • Her türlü alternatif uyuşmazlık çözüm yolu konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek,