Kurumsal

Arabuluculuk Derneği dostane uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan “Arabuluculuk” faaliyetini yapan arabulucular, arabuluculuk faaliyetinin tarafları ve toplum genelini bilinçlendirmek, eğitmek ve meslek mensuplarının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Tüzüğünde belirlediği amaçlar ile arabuluculuk konusunda seminer, program ve eğitimler düzenlemek, Ulusal veya Uluslararası Arabulucular ile ilişki oluşturmak, oluşturulan ilişkileri güçlendirmek, Arabulucular arasında bilgi alışverişinde bulunmak, Başta Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Arabulucular Daire Başkanlığı olmak üzere her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa hareket etmek ve gözlemlerini paylaşmak yolunda çalışmalar yapmaktadır.