Denetim Kurulu

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Emin Atalay Gülden Sönmez
Murat Kaptanoğlu Ali Çağış
Mustafa Akın Ercan Ay